DJC Logo  
[ Home ]  [ Adres ]  [ Contact ]  [ English

Wie
Wat
Waar
Wanneer
Waarom
Hoe

Waarom DJC?
...Professionele communicatie?

Waarom is professionele communicatie belangrijk?

Zonder communicatie valt niet te leven. Dat geldt niet alleen voor een individu maar ook en vooral voor een organisatie, bedrijf of instelling. Communicatie bevordert de motivatie. Communicatie zorgt voor uitwisseling van informatie. Communicatie helpt begrip en bekendheid te creëren. Communicatie is overleggen en weerleggen, leren en informeren, van gedachten wisselen en discussiëren.

Communicatie is de overkoepelende term voor alle bewuste vormen van sociale contacten. Professionele communicatie is het strategisch aanpakken van alle mogelijkheden die de communicatie biedt, om de eigen doelstellingen te verwezenlijken.